NOU 2012: 8

Ny utdanning for nye utfordringer— Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 17. desember ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede det samlede kompetansebehovet i brannvesenet. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 29. februar 2012

Erling Lae (leder)

Harald Føsker

Monika Metallinou

Terje Bogen

Gunnhild Henriksen Lehre

Håvard Bye

Ann Christin Olsen-Haines

Karl Erik Arnesen

Alfhild Randi Håheim

Trond Busterud

Anne Hjort

Berit Moe

Morten Sommer

Andreas Urdal

Svend Robert Berthelsen

Una Kleppe

Til dokumentets forside