NOU 2014: 16

Sjømatindustrien — Utredning av sjømatindustriens rammevilkår

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalget om sjømatindustriens rammevilkår ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mars 2013. Utvalget gir med dette sin utredning.

Tromsø, 16. desember 2014

Ragnar Tveterås (leder)

Marit Aursand

Grethe Fossli

Arne Møgster

Jonny Berfjord

Arne E. Karlsen

Aino Olaisen

Edel Elvevoll

Trygve Myrvang

Frode Steen

Magnar Pedersen (sekretariatsleder)

Bent Dreyer

John R. Isaksen

Øystein Hermansen

Til dokumentets forside