Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2018: 14

IKT-sikkerhet i alle ledd — Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

Til innholdsfortegnelse

5 Forkortelser

4G

Fjerde generasjons mobiltjenester i mobilnett

5G

Femte generasjons mobiltjenester i mobilnett

ANEC

The European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation (Europeisk organisasjon som forsvarer forbrukerinteresser i standardiseringsarbeidet)

BEUC

The European Consumer Organisation (Den europiske paraplyorganisasjonen for forbrukerorganisasjoner)

CE-merking

Communauté Européenne, deklarasjon på at et produkt oppfyller visse krav

CERT

Computer Emergency Response Team

Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT

DNK

Direktoratet for nødkommunikasjon

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

e-ID

elektronisk identifikasjon

Ekomnett

Elektronisk kommunikasjonsnett

ENISA

European Network and Information Security Agency

EOS-tjenestene

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.

EU

Den europeiske union

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

FN

De forente nasjoner

GDPR

General Data Protection Regulation

GPS

Global Positioning System

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

HR-tjenester

Human resource tjenester

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

IoT

Internett of Things

ISF

Norsk informasjonssikkerhetsforum

ISO

International Organization for Standardization

KI

Kunstig intelligens

KINS

Kommunal Informasjonssikkerhet

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NIS-direktiv

EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer

Nkom

Nasjonal kommunikasjonssmyndighet

NorCERT

Norwegian Computer Emergency Response Team

NOU

Norges offentlige utredninger

NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

PKI

Public Key Infrastructure

PST

Politiets sikkerhetstjeneste

SERTIT

Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet i produkter og systemer

SON

Sikret offentlig nett

SSA

Statens standardavtaler

SSB

Statistisk sentralbyrå

VDI

Varslingssystem for digital infrastruktur

Til toppen
Til dokumentets forside