NOU 2018: 14

IKT-sikkerhet i alle ledd — Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

IKT-sikkerhetsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018. Utvalget anbefaler ulike regulatoriske og organisatoriske tiltak for å styrke nasjonal IKT-sikkerhet: 1) Ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning, 2) Krav om IKT-sikkerhet ved anskaffelser, 3) Etablere et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter, 4) Tydelig regulering og ansvar for tilkoblede produkter og tjenester, og 5) Tydeligere styring og bedre koordinering av nasjonal IKT-sikkerhet.

Les dokumentet

Digitalt vedlegg: