NOU 2018: 3

Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren — Utredning nr. 31 fra Banklovkommisjonen

Banklovkommisjonen overleverte sin utredning nr. 31 til Finansdepartementet, mandag 29. januar 2018. I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til ny lovgivning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren tilpasset dagens forsikrings- og pensjonsmarked. Lovutkastet foreslås inntatt som nytt kapittel 21 i finansforetaksloven. Lovutkastet åpner for effektive beredskapstiltak og tidligtiltak for å unngå offentlig administrasjon og avvikling av slike foretak. Av hensyn til de forsikrede og offentlige interesser legger lovutkastet så vidt mulig også til rette for videreføring av viktig forsikrings- og pensjonsvirksomhet og for begrensning av tap og nedskrivning av langsiktige forsikrings- og pensjonsforpliktelser ved offentlig administrasjon.

Les dokumentet