NOU 2021: 3

Barneliv foran, bak og i skjermen— Utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold – med særlig vekt på pornografisk og seksualisert innhold

Til innholdsfortegnelse

Til Kulturdepartementet

Utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold – med særlig vekt på pornografisk og seksualisert innhold ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. juni 2019. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Utredningen er enstemmig.

Oslo 15. mars 2021

Jon Wessel-Aas Leder

Melanie Ekholdt Huynh

Daniel Schofield

Ola Johan Settem

Elisabeth Staksrud

Anne Katrin Storsveen

Thomas Wold

Ola-Kristian Hoff Utvalgssekretær

Litteraturgjennomgangen er utarbeidet for utvalget av Niamh Ní Bhroin (forsker) og Siri Hausland Folstad (vitenskapelig assistent) ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo etter intervjuer om forskning på utvalgets områder.

Omslagsillustrasjonen er laget spesielt for utvalget av professor Andreas Galtung ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier, Høgskolen i Innlandet etter samtaler med utvalgets leder og sekretær om utvalgets problemstillinger relatert til bildeprogramlov og mediejus.

Til dokumentets forside