OECD-rapport: Arbeid og psykisk helse

5. mars 2013 kom OECD med en landsrapport om arbeid og psykisk helse: Mental Health and Work, Norway. I rapporten kommer OECD med flere anbefalinger og forslag til endringer i norsk politikk på dette området.

5. mars kom OECD med en landsrapport om arbeid og psykisk helse: Mental Health and Work, Norway. I rapporten kommer OECD med flere anbefalinger og forslag til endringer i norsk politikk på dette området.

Klikk på bildet for å laste ned rapprten (pdf, 2,6 mb)

Tema for rapporten springer ut fra erkjennelsen av at psykiske helseproblemer er en svært viktig grunn til sykefravær og uførhet, og at psykiske problemer på arbeidsplassen fører til store produksjonstap. Norsk politikk blir gjennomgått og kritisert. Sykefravær, uførestønad, arbeidsmarkedstiltak, helsetjenester og overgang fra skole til arbeid blir behandlet spesielt.