Økt storfeporduksjon i Norge

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

- rapport fra ekspertgruppen, februar 2013

Forside: Økt sorfekjøttproduksjon i Norge - rapport fra ekspertgruppen, februar 2013 
Klikk på bildet for å lese rapporten i PDF-format. (4 Mb)