Historisk arkiv

Mottok gode råd for økt produksjon av storfekjøtt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Ekspertgruppen som skal gi råd om hvordan Norge skal få opp produksjonen av storfekjøtt, overleverte torsdag sine anbefalinger til landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). – Oppdraget er utført. Gruppen har foreslått grep som kan øke produksjonen av storfekjøtt, sier Vedum.

Forside: Økt sorfekjøttproduksjon i Norge - rapport fra ekspertgruppen, februar 2013

Ekspertgruppen som skal gi råd om hvordan Norge skal få opp produksjonen av storfekjøtt, overleverte torsdag sine anbefalinger til landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). – Oppdraget er utført. Gruppen har foreslått grep som kan øke produksjonen av storfekjøtt, sier Vedum. 

I oktober nedsatte landbruks- og matministeren en ekspertgruppe som ble bedt om å komme med anbefalinger for hvordan øke kjøttproduksjon i Norge. Torsdag overleverte Tor Arne Ruud, direktør i Animalia, leder for ekspertgruppen, rapporten fra gruppen til Landbruks- og matministeren. 

– Dette er et område det er nødvendig å prioritere, sier landbruks- og matministeren. 

Ruud pekte i sin presentasjon på at det i dag leveres mange slakt med lav slaktevekt. Det er mulig både å øke slaktevekten for lette oksekalver. Å fôre fram kalvene i stede for å slakte kalv er et tiltak som kan gjennomføres på kort sikt. På litt lengre sikt kan for eksempel flere kalver per årsku,  økt anvendelse av bruksdyrkrysning og planmessig krysning med kjøttfe gi bedre muligheter for å øke produksjonen av storfekjøtt. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mottok rapporten av leder av ekspertgruppa, direktør i Animalia Tor Arne Ruud. (Foto: LMD)

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum er tilfreds med arbeidet som ble lagt frem. 

– Oppdraget var å finne ut hvordan vi kan gjøre grep for å øke produksjonen av norsk storfekjøtt. Det har dere innfridd. Målet nå er å omsette dette til virkelighet. I rapporten synliggjøres det potensialet som ligger innenfor dagens storfekjøttproduksjon og at mjølkekua er hovedbasen i storfekjøttproduksjonen, sier Vedum.

Ekspertgruppas leder Tor Arne Ruud presenterte rapporten. (Foto: LMD)

Underdekningen av storfekjøtt i det norske markedet er på ca 10.000 tonn etter kvoteimport.

– Vi har fått en meny av tiltak. Ett har vi gjort allerede, og det er å innføre prosenttoll. Hele storfekjøttnæringa må gå sammen med myndighetene og lete fram muligheter for å øke produksjonen. Derfor er det viktig at gruppa har gitt anbefalinger som dekker både produsenter, markedsaktører og myndigheter, sier statsråden.

 

Tor Arne Ruud og Trygve Slagsvold Vedum sammen med medlemmer i gruppa Jan Ole Mellby fra Geno og Erlend Røhnebæk i Tyr.  (Foto: LMD klikk på bildene for stort format, bildene kan fritt benyttes)