Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007

Endelig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal- og norsk økonomi. Siden den foreløpige rapporten i februar 2007 er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, herunder nye tall for lønnsutviklingen, bl.a. for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn etter utdanning og utviklingen i topplederlønninger.

Last ned
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007 
- endelig hovedrapport (PDF 1 mb)

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007
- endelig hovedrapport (MS Word 4 mb)