Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2009

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

  

Publisert 30.03.2009

 

Publisert 16.02.2009