Ot.meld. nr. 1 (2001-2002)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 12 (2001-2002) om endring av lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) og lov 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 12 (2001-2002) om endring av lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) og lov 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no