Ot.prp. nr. 101 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Om lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget