Prop. 10 L (2009-2010)

Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget