Ot.prp. nr. 105 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget