Prop. 11 L (2009-2010)

Endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget