Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 110 (2004-2005)

Om lov om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonenes hovedinnhold

Utenriksdepartementet legger frem forslag til endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND). Det foreslås et nytt tredje ledd i lovens § 1, slik at ordlyden gir klarere uttrykk for NORFUNDs muligheter for å delta i ulike former for samarbeid med norske og utenlandske partnere for å nå fondets målsettinger slik disse er kommet til uttrykk i lovens forarbeider.

Til toppen
Til dokumentets forside