Ot.prp. nr. 16 (2004-2005)

Om lov om endring i offentlegheitslova

Om lov om endring i offentlegheitslova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget