Ot.prp. nr. 16 (2008-2009)

Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv.

Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget