Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Sjølovens ansvarsgrenser for erstatningskrav øker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen la i statsråd i dag frem et lovforslag som innebærer en betydelig økning av sjølovens ansvarsgrenser for erstatningskrav ved opprydding etter sjøulykker.

– Den foreslåtte økningen vil innebære en dobling av de ansvarsgrensene som gjelder i slike saker i dag, sier justisminister Knut Storberget.

For de minste skipene – skip under 2000 tonn – foreslås det ingen økning av ansvarsgrensene, blant annet fordi behovet her ikke er det samme.

Bakgrunnen for lovforslaget er at ulykken med MS ”Server” i 2007 viste at de gjeldende ansvarsgrensene i sjøloven neppe er tilstrekkelig til å gi full dekning i alle slike saker. Statens kostnader til oljevernaksjonen etter MS ”Server” har så langt kommet på 196 millioner kr. Ansvarsgrensen etter sjøloven, som varierer med skipets størrelse, ser ut til å være tilstrekkelig til å gi full dekning i Server-saken. (Etter valutakursen 28. november 2008 ville ansvarsgrensen i Server-saken vært på ca. 258 millioner kr.)

Erfaringene fra ulykken med Server viser at kostnadene ved opprydningen etter forliset lett kunne blitt betydelig høyere, og i så fall kunne man kommet i den situasjonen at dagens ansvarsgrenser ikke ville gitt full dekning.

– Med tanke på fremtidige saker med skipsulykker av denne typen, synes regjeringen det er nødvendig å øke ansvarsgrensene. Slik sikrer vi at ansvarsgrensene i sjøloven til enhver tid er høye nok til å gi full erstatning i alle saker av denne typen man kan se for seg, sier Storberget.

Kontakt: Lovrådgiver Aud Slettemoen, tlf. 22 24 53 69

Til toppen