Ot.prp. nr. 19 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget