Ot.prp. nr. 20 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap

Om lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget