Ot.prp. nr. 21 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m m (bustadoppføringslova)

Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m m (bustadoppføringslova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget