Ot.prp. nr. 22 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (EØS-tilpasning)

Om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (EØS-tilpasning)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget