Ot.prp. nr. 23 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om notarius publicus

Om lov om notarius publicus

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget