Ot.prp. nr. 81 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om notarius publicus

Om lov om notarius publicus

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget