Ot.prp. nr. 25 (2008-2009)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (kontaktforbud med elektronisk kontroll, ­endring av saksbehandlingsreglene for besøks­forbud mv.)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (kontaktforbud med elektronisk kontroll, ­endring av saksbehandlingsreglene for besøks­forbud mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget