Historisk arkiv

Omvendt voldsalarm – overgriper må ta ansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag om såkalt omvendt voldsalarm. Forslaget åpner for å idømme elektronisk kontroll ved kontaktforbud. Elektronisk kontroll vil være særlig aktuelt der noen er dømt for familievold eller der den dømte tidligere har brutt besøks- eller kontaktforbud. Prøveprosjektet blir landsdekkende.

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag om såkalt omvendt voldsalarm. Forslaget åpner for å idømme elektronisk kontroll ved kontaktforbud. Elektronisk kontroll vil være særlig aktuelt der noen er dømt for familievold eller der den dømte tidligere har brutt besøks- eller kontaktforbud. Prøveprosjektet blir landsdekkende.

- Byrdene ved overgrep må flyttes fra offer til overgriper. I dag er det offeret som må være på vakt og gå med voldsalarm. Vi ønsker bedre beskyttelse for personer som utsettes for vold eller trusler om vold fra nåværende eller tidligere partner, sier justisminister Knut Storberget.

Elektronisk kontroll innebærer at domfelte må bære en fotbøyle som lades daglig. Hvis domfelte beveger seg innenfor områdene som kontaktforbudet gjelder for, eller dersom signalene fra fotbøylen opphører, utløses en alarm hos politiet. Kontrollen skal være begrenset til disse forholdene, og åpner ikke for kontinuerlig overvåking av domfelte. Det foreslås også regler om sletting av opplysninger som er registrert i forbindelse med elektronisk kontroll i straffeprosessloven. Regjeringen vil gjøre det straffbart å hindre gjennomføring av elektronisk kontroll, for eksempel gjennom å ødelegge utstyret.

Forslagene følger opp Soria Moria-erklæringen om prøveprosjekt med bruk av omvendt voldsalarm, i tillegg til målet om å forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre. Omvendt voldsalarm er en del av regjeringens innsats mot vold i nære relasjoner og er viktig for å beskytte personer som utsettes for vold eller trusler om vold av en kjent gjerningsperson.

Kontaktperson:

Lovrådgiver Elisabeth Wittemann, 22 24 53 85