Ot.prp. nr. 35 (1998-99)

Om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget