Ot.prp. nr. 59 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven (økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister)

Om lov om endringer i folketrygdloven (økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget