Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 64 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (informasjon om ledige stillinger)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

I odelstingsproposisjonen foreslås det å innføre en ny § 55 G i arbeidsmiljøloven om at arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Endringene er foreslått med sikte på å implementere rådsdirektiv 1999/70/EF om midlertidig tilsetting.