Ot.prp. nr. 64 (2007-2008)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget