Ot.prp. nr. 64 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget