Ot.prp. nr. 68 (2000-2001)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget