Ot.prp. nr. 70 (2004-2005)

Om lov om eigedomsregistrering

Til innhaldsliste

1 Liste over høyringsinstansar og høyringsuttaler

Høyringsinstansar

NOU 1999: 1 Lov om eiendomsregistrering og høyringsutkastet Forslag til revisjon av signalloven blei sende samla 10. mai 1999 til følgjande høyringsinstansar med høyringsfrist 10. september 1999:

 • Bergvesenet

 • Brønnøysundregistra

 • Byggeindustriens Landsforening

 • Byggherreforeningen

 • Datatilsynet

 • Den Norske Bankforening

 • Den Norske Stats Husbank

 • Den norske advokatforening

 • Departementa

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Entrepenørforeningen bygg og anlegg

 • Forbrukarrådet

 • Fylkeskommunane

 • Fylkesmennene

 • Geoforum

 • Huseiernes Landsforbund

 • Høgskulen i Bergen

 • Høgskulen i Gjøvik

 • Jernbaneverket

 • Jordskifteverket

 • Kommunane

 • Kommunanes Sentralforbund

 • Konkurransetilsynet

 • Kredittilsynet

 • Noregs Bondelag

 • Norges byggforskningsinstitutt

 • Norges Byggstandardiseringsråd

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Forsikringsforbund

 • Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

 • Noregs landbrukshøgskule (NLH)

 • Norges Praktiserende arkitekter

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Standardiseringsforbund

 • Norges Takseringsforbund

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norges Tilstandsrapportforbund

 • Noregs Vassdrags og Energiverk

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • Norsk Byggtjeneste

 • Norsk Eiendomsinformasjon as

 • Norsk Polarinstitutt, Polarmiljøsenteret

 • Norske Oppmålingskontorers Forening (NOF)

 • Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)

 • NSB BA Eiendom

 • Posten Noreg, Postdirektoratet

 • Rettsvesenets IT- og fagtjeneste (RIFT)

 • Riksantikvaren

 • Rådgivende Ingeniørers Forening

 • Sametinget

 • Skattedirektoratet

 • Statens bygningstekniske etat

 • Statens forureiningstilsyn

 • Statens kartverk

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsbygg

 • Statskog SF

 • Tomtefesteforbundet

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Statens vegvesen

 • Økokrim

Høyringsuttaler

Følgjande har avgitt uttale:

 • A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • Andebu kommune

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Arendal kommune

 • Bamble kommune

 • Bardu kommune

 • Bergen kommune

 • Bjerkreim kommune

 • Borre kommune

 • Brønnøysundregistra

 • Bærum kommune

 • Bø kommune

 • Datatilsynet

 • Den norske Bankforening

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Drammen kommune

 • Eidsvoll kommune

 • Eigersund kommune

 • Elverum kommune

 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

 • Etatsforeninga i Jordskifteverket (Norske Sivilingeniørers Forening)

 • Evje og Hornnes kommune

 • Fellesuttale frå 3 kommunar i Rogaland (Hjelmeland, Sauda og Suldal)

 • Fellesuttale frå 5 kommunar i Nord-Trøndelag (Inderøy, Levanger, Mosvik, Steinkjer og Verdal)

 • Finans- og tolldepartementet

 • Fiskeridepartementet

 • Forbrukarrådet

 • Forsvarsdepartementet

 • Fredrikstad kommune

 • Frogn kommune

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Førde kommune

 • Geoforum

 • Geoforum Hedmark og Oppland

 • Geoforum Møre og Romsdal

 • Geoforum Telemark

 • Geoforum Vestfold

 • Gjøvik kommune

 • Gloppen kommune

 • Gol kommune

 • Grimstad kommune

 • Hadsel kommune

 • Halden kommune

 • Hamar kommune

 • Hof kommune

 • Hå kommune

 • Jernbaneverket

 • Justis- og politidepartementet

 • Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kommunanes Sentralforbund, hovudkontoret

 • Kommunanes Sentralforbund, Telemark

 • Kommunanes Sentralforbund, Vestfold

 • Kongsvinger kommune

 • Konkurransetilsynet

 • Kredittilsynet

 • Kristiansand kommune

 • Kristiansund kommune

 • Kulturdepartementet

 • Kviteseid kommune

 • Landbruksdepartementet

 • Larvik kommune

 • Lillesand kommune

 • Luftfartsverket

 • Marnardal kommune

 • Melhus kommune

 • Narvik kommune

 • Nissedal kommune

 • Nordre Land kommune

 • Noregs Bondelag

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Forsikringsforbund

 • Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

 • Norges Ingeniørorganisasjon (NITO), Bærum kommune

 • Noregs landbrukshøgskule (NLH)

 • Norges Skogeierforbund

 • Noregs vassdrags- og energidirektorat

 • Norsk Eiendomsinformasjon as

 • Norske Oppmålingskontorers Forening (NOF)

 • Norske Sivilingeniørers Forening

 • NSB

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Nøtterøy kommune

 • Odda kommune

 • Olje- og Energidepartementet

 • Oppegård kommune

 • Oppmålingsingeniørar i 14 kommunar i Sør- og Nord-Trøndelag (privat brev)

 • Oslo kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Rana kommune

 • Randaberg kommune

 • Regionrådet for Nordhordland og Gulen (kommunane Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Radøy og Gulen)

 • Regionrådet for Valdres (kommunane Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre, Vang og Austre Slidre)

 • Riksantikvaren

 • Riksarkivaren

 • Ringebu kommune

 • Rissa kommune

 • Samferdselsdepartementet

 • Sandefjord kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Skattedirektoratet

 • Skien kommune

 • Sortland kommune

 • Stange kommune

 • Statens kartverk

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsbygg

 • Stavanger kommune

 • Stokke kommune

 • Storkommunegruppa for kart og oppmåling (eit samarbeidsforum mellom kommunane Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø)

 • Stryn kommune

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Søgne kommune

 • Trondheim kommune

 • Tynset kommune

 • Ulstein kommune

 • Vennesla kommune

 • Vinje kommune

 • Våle kommune

 • Våler kommune

 • Økokrim

Til forsida av dokumentet