Ot.prp. nr. 70 (2004-2005)

Om lov om eigedomsregistrering

Om lov om eigedomsregistrering

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget