Ot.prp. nr. 78 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.

Om lov om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget