Ot.prp. nr. 81 (1999-2000)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling mv.)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget