Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 82 (1998-99)

Om lov om teknisk fagskole

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Proposisjonen inneholder et lovforslag som fastsetter fylkeskommunens plikt til å planlegge og gi tilbud om teknisk fagskole. Bestemmelsene i lovutkastet samsvarer i det alt vesentlige med de bestemmelsene i lov 21. juni 1974 nr 55 om videregående opplæring som i praksis har vært anvendt for teknisk fagskole. Det materielle innholdet og den systematiske oppbyggingen som er vedtatt i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), er lagt til grunn for lovutkastet.