Ot.prp. nr. 82 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Om lov om teknisk fagskole

Om lov om teknisk fagskole

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget