Ot.prp. nr. 84 (1998-99)

Om lov om lotterier m v og Statens Lotteritilsyn (lotteriloven)

Om lov om lotterier m v og Statens Lotteritilsyn (lotteriloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget