Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 85 (2005-2006)

Om lov om endringer i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18

Om lov om endringer i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget