Ot.prp. nr. 49 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget