Ot.prp. nr. 91 (2002-2003)

Om lov om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Det legges med dette frem et forslag til lov om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe (heretter Zimbabwe). Siktemålet med loven er å gi det nødvendige rettslige grunnlag for å iverksette tiltak mot lederskapet i Zimbabwe, der slik hjemmel ikke allerede foreligger. Lovforslaget fremmes på bakgrunn av den politiske undertrykkelsen president Robert Mugabe og hans parti ZANU PF satte i system i forbindelse med presidentvalget i Zimbabwe i mars 2002. Den politiske undertrykkelsen har senere vedvart og til dels tiltatt i styrke.