Ot.prp. nr. 91 (2002-2003)

Om lov om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget