Ot.prp. nr. 93 (2005-2006)

Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i finansnæringen i forbindelse med tariffrevisjonen 2006

Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i finansnæringen i forbindelse med tariffrevisjonen 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget