Ot.prp. nr. 95 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget