Ot.prp. nr. 97 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget