Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget