Prop. 1 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2011
Utgiftskapitler: 300–339 Inntektskapitler: 3300–3339, 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget