Prop. 1 S (2010–2011)

For budsjettåret 2011

FOR BUDSJETTÅRET 2011
Utgiftskapittel: 1400–1474 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4472 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget